Tokai Springy Sound ST80 1980 Stratocaster

Tokai Springy Sound ST80 1980 Stratocaster